ΕΣΠΑ ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Αναβάθμιση Υποδομών και Ενίσχυση της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 Δελτίο Τύπου

Προσωρινή Πινακίδα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αναμνηστική Πινακίδα

Η ενασχόληση της Υ.ΠΕ. με το ΕΣΠΑ έχει διττή διάσταση: αφενός μεν, υλοποιεί έργα και αφετέρου δε, παρακολουθεί την εξέλιξη έργων που υλοποιούν οι εποπτευόμενοι φορείς.

Για το 2015

Πίνακας έργων που υλοποίησε η 2η Υ.ΠΕ. το 2015

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 4.268.000,00€ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
2 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Το Υποέργο του Εξοπλισμού) ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 714.166,13€ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ Υ.ΠΕ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 51.660,00€ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΣΥΝΟΛΟ 5.033.826,13 €  

Αναφορικά με τα έργα που υλοποιούν οι εποπτευόμενοι φορείς ο ρόλος της Υ.ΠΕ. αφορά στην:

  • Ενημέρωση, συντονισμός και καθοδήγηση των Νοσοκομείων σε θέματα ΕΣΠΑ.
  • Αποστολή συγκεντρωτικών στοιχείων στο Υπουργείο Υγείας και στις Διαχειριστικές Αρχές (Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου) όταν ζητούνται
  • Αξιολόγηση αιτημάτων από τα Νοσοκομεία και προώθησή τους στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση σκοπιμότητας.

Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου σχετικά με το ΕΣΠΑ επιτελεί ένα διττό ρόλο:

  • Είναι αρμόδια για την εξειδίκευση των προτάσεων και το συντονισμό των φορέων αρμοδιότητάς της που ως δικαιούχοι εμπλέκονται στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
  • Υλοποιεί και η ίδια, ως δικαιούχος, έργα.

Για το 2016 η 2η Υ.ΠΕ. ολοκλήρωσε την εξειδίκευση των προτάσεων των για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, στα οποία η ίδια οι φορείς της, δύναται να συμμετέχουν.

Πίνακας έργων Περιφέρεια Αττικής 2η Υ.ΠΕ.

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ε.Π. /ΤΑΜΕΙΟ
1 Κατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Προμήθεια Εξοπλισμού» 5.000.000,00 € ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΤΠΑ
2 προμήθεια συγκροτημάτων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης σε Νοσοκομεία 2ης Υ.ΠΕ.. Πειραιώς και Αιγαίου 3.000.000,00 € 2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΤΠΑ
3 Προμήθεια εξοπλισμού για δύο Πολυδύναμα Κέντρα Ψυχικής Υγείας 550.000,00 € ΨΝΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΤΠΑ
4 Προμήθεια εξοπλισμού για το Π.Γ.Ν. «Αττικόν» (Αναπνευστήρες ΜΕΘ, Αναπνευστήρες φορητοί και Υπερηχοτομογράφοι) 1.811.300,00 € «Αττικόν» ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΤΠΑ
5 Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 2.028.000,00 € 2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΤΠΑ
 ΣΥΝΟΛΟ 12.389.300,00 €

Πίνακας έργων Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 2η Υ.ΠΕ.

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ε.Π. /ΤΑΜΕΙΟ
1 Προμήθεια εξοπλισμού σε Μονάδες ΠΦΥ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 1.660.260,00 € 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΠ Β ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ
2 Κτιριακές παρεμβάσεις - ανακαινίσεις κτιρίου παθολογικού τομέα 1.000.000,00 € Γ.Ν . Χίου "Σκυλίτσειο" ΠΕΠ Β ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ
3 Επισκευή κτηρίου εντός Νοσοκομείου και προμήθεια εξοπλισμού για τη στέγαση Ψυχιατρικής Κλινικής 2.500.000,00 € Γ.Ν . Χίου "Σκυλίτσειο" ΠΕΠ Β ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ
4 Προμήθεια μηχανήματος για το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Γ.Ν . Χίου "Σκυλίτσειο" 480.000,00 € Γ.Ν . Χίου "Σκυλίτσειο" ΠΕΠ Β ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ
5 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 421.130,00 € Γ.Ν. Λήμνου ΠΕΠ Β ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ
6 Αναδιαρρυθμίσεις - επεκτάσεις και προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης "Βοστάνειο" 6.709.000,00 € Κτηριακές Υποδομές ΠΕΠ Β ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ
7 Αναβάθμιση κτηριακής υποδομής   ΓΝ Σάμου "Αγ. Παντελεήμων" 1.515.000,00 € Περιφερειακή Ενότητα Σάμου ΠΕΠ Β ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ
 ΣΥΝΟΛΟ 14.285.390,40 €


Πίνακας έργων Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2η Υ.ΠΕ.

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ε.Π. /ΤΑΜΕΙΟ
1 Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου 6.069.340,17 € ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΠ Ν ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ
2 Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γ.Ν. Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώϊο" 786.000,00 € ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΠΕΠ Ν ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ
3 Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Για το Γ.Ν. Ρόδου 1.505.000,00 € ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΠΕΠ Ν ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ
4 Προμήθεια Εξοπλισμού σε μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 1.757.171,20 € 2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΠ Ν ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ
 ΣΥΝΟΛΟ 10.117.511,37 €

Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση των υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιά του Αιγαίου δουλεύει εντατικά για την αξιοποίηση πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να κατατεθούν προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.700.000,00€ στα προαναφερόμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Συγκεκριμένα:

  • Προμήθεια Εξοπλισμού σε μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προϋπολογισμού 1.800.000,00 €
  • Προμήθεια εξοπλισμού σε Μονάδες ΠΦΥ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προϋπολογισμού 1.910.000,00 €

Έχουμε ήδη υποβάλλει φακέλους για έγκριση σκοπιμότητας στην αρμόδια δ/νση του Υπουργείου Υγείας.

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων έργων μέχρι το τέλος του 2019, προκειμένου και να αξιοποιήσουμε τους διαθέσιμους πόρους αλλά και να αποδείξουμε ότι με τη σωστή δουλειά μπορεί να αποφευχθούν φαινόμενα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου: καθυστερήσεις, τμηματικές ολοκληρώσεις έργων (Πολυδύναμα Ιατρεία χωρίς εξοπλισμό) κ.λ.π.

Επίσης, έχουμε υποβάλει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ενταχθεί στη εξειδίκευση του Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 πρότασης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 3.182.500,00

Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, θα υλοποιηθεί το εν λόγω ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας (δευτερογενής στοχευμένη πρόληψη με χαρακτηριστικά υγειονομικής παρέμβασης) στον εξυπηρετούμενο νησιωτικό πληθυσμό στόχο. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ΠΦΥ προς όφελος του πληθυσμού της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και περιλαμβάνει τρεις τύπους δράσεων:

  • Προαγωγή υγείας (δευτερογενής στοχευμένη πρόληψη με χαρακτηριστικά υγειονομικής παρέμβασης) στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό στόχο και
  • Δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με στόχο την απόκτηση γνώσεων και ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Ενδυνάμωση των Μονάδων Υγείας στις νησιωτικές περιοχές, μέσω της φυσικής δικτύωσης και του συντονισμού της παροχής υπηρεσιών υγείας μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής φροντίδας υγείας

Αξίζει να σημειώσουμε ότι καταβάλλουμε προσπάθειες με χρηματοδότηση από Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 να προβούμε στην πιστοποίηση των Δομών ΠΦΥ. Προς τούτο έχουμε αποστείλει σχετικό αίτημα στο υπουργείο Υγείας προκειμένου να συμπεριληφθεί η πρόταση είτε στην εξειδίκευση του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020, είτε του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. Ο προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στις 450.000,00€.

 

 

Δραστηριότητα Νοσοκομείων αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2012

ΕΣΠΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2ης ΥΠΕ

Έργα που υλοποιεί η 2η Υ.Π.ε. Πειραιώς και Αιγαίου μέσω του Ε.Σ.Π.Α. 2012

ΕΣΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ TOMY

pdf.png

 07.05.2019-26670-Tροποποίηση -Καθιέρωση ημερήσιου προγράμματος ιατρών στα Κ.Υ. και καθορισμός χρονικής διάρκειας προγραμματισμένων επισκέψεων

 

pdf.png

 03.09.2018-Y.Y.-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

 

 

pdf.png

 6.08.2018-Επισημάνσεις για την εξυπηρέτηση ληπτών υπηρεσιών υγείας στις δομές ΠΦΥ

 

 

 

pdf.png

 07.08.2018-Διευκρινίσεις αναφορικά με τον θεσμό του οικογενειακού Ιατρού και την διαδικασία εγγραφής σε αυτόν

 

 

 

pdf.png

 13.06.2018 Καθορισμός τρόπου λειτουργίας ΤΟΜΥ

 

 

 

pdf.png

 04.06.2018-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΟ

 

 

 

pdf.png

 13.04.2018-Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών

 

 

 

pdf.png

 14.12.2017-Εγκύκλιος εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό και σε ΤΟΜΥ

 

 

 

pdf.png

 16.03.2018-Διευκρινήσεις για τον κατάλογο Οικογενειακών Ιατρών και την διαδικασία εγγραφής

 

 

 

pdf.png

 24.11.2017-Καθορισμός Τρόπου Λειτουργίας ΤΟΜΥ


 

 

pdf.png

 13.12.2016-Εξυπηρέτηση ληπτών υπηρεσιών υγείας που προσέρχονται στις δημόσιες δομές παροχης ΠΦΥ

 

 

 


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη