Όρθη Επανάληψη Προμήθειας οδοντιατρικών συγκροτημάτων

Όρθη Επανάληψη Προμήθειας οδοντιατρικών συγκροτημάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε το αρχείο εδώ....

Η ανωτέρω πρόσκληση έχει δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ σήμερα την 31/1/2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη