Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού – ορμονολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δυνατότητα προαίρεσης 1 έτους, για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίο

Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού – ορμονολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δυνατότητα προαίρεσης 1 έτους, για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33