21.3.2019 Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής αερίου Ο2, καθαρότητας 93±3%, σε πέντε (5) νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου

21.3.2019 Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής αερίου Ο2, καθαρότητας 93±3%, σε πέντε (5) νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33