Ταυτότητα & Γενικά στοιχεία 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

 

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.3527 / ΦΕΚ25Α 9-2-07). Σκοπός της η ενιαία διοίκηση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα γεωγραφικά όρια της Δυτ. Αττικής και του Πειραιά (όρια πρώην Γ’ Υγειονομικής Περιφέρειας), καθώς και των Περιφερειών Β. και Ν. Αιγαίου.
 

Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου φέρει σήμερα την ευθύνη για τον συντονισμό και εξειδίκευση της πολιτικής Υγείας στην περιοχή αναφοράς της και ταυτόχρονα ασκεί την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας είκοσι δύο (22) Νοσοκομείων, τριάντα δύο (32) Κέντρων Υγείας και εκατόν τριάντα εφτά (137) Περιφερειακών Ιατρείων. Παράλληλα στην 2η ΥΠΕ εντάσσονται ψυχιατρικές δομές, καθώς και δομές κοινωνικής φροντίδας.

 

 

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Βασικά στοιχεία ΥΠΕ

Σύνολο ΥΠΕ

Έκταση:

11.055,27 τ.χλμ

Πληθυσμός (2005):

1.225.616

Νοσοκομεία:

22

Κέντρα Υγείας:

32

Περιφερειακά Ιατρεία:

137

Πολυδύναμα Ιατρεία:

34

Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας:

16

 

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια, έχει την ευθύνη για το 11% του πληθυσμού της χώρας και περιλαμβάνει το 15,3% των νοσοκομείων, το 12,7%των Κέντρων Υγείας και το 9,55% των Περιφερειακών Ιατρείων της ελληνικής επικράτειας.

stats1

 

Παρατηρώντας και το παραπάνω γράφημα, παρατηρούμε ότι η 2η ΥΠΕ, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ΥΠΕ, και λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας της, διαθέτει τον 3ο μεγαλύτερο αριθμό νοσοκομείων, με σχετικά χαμηλό πληθυσμό ευθύνης (5ος). Ο δείκτης πληθυσμός/νοσοκομείο προσεγγίζει τα 61.281 άτομα που αποτελεί τη 3η χαμηλότερη τιμή μετά την 3η (41.581) και την 6η ΥΠΕ (61.162).

Η πλειοψηφία των νοσοκομειακών μονάδων είναι εγκατεστημένη στις Νομαρχίες Πειραιά και Δυτ. Αθήνας, καθώς και στις πρωτεύουσες των νομών των νησιωτικών περιοχών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η γεωγραφική ασυνέχεια και ο νησιώτικος χαρακτήρας σε συνδυασμό με την σημαντική διασπορά του πληθυσμού και των μονάδων ευθύνης της 2ης ΥΠΕ (Νομαρχίες Πειραιά και Δυτ. Αττικής, καθώς και τις Περιφέρειες Β. και Ν. Αιγαίου), δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες διοίκησης και συντονισμού της των μονάδων αναφοράς (αυξημένο κόστος μετακινήσεων, πρόσθετος χρόνος διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών, κ.λπ.).

 Πηγή: Παρουσίαση Επιχειρησιακών Σχεδίων ΥΠΕ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33