16.10.2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘ)

16.10.2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ  (ΜΕΘ)

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 16-10-2020 αναρτήθηκε ο πίνακας νέας μοριοδότησης και σειράς κατάταξης υποψήφιων ιατρών για την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου

για την ειδικότητα της ««ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ» (ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΘ),

για: το Γ.Ν. Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», το Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ», το Γ.Α.Ν. «ΜΕΤΑΞΑ», το Γ.Ν. Βούλας «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» και το Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις κατά του ανωτέρου πίνακα, στη γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής

(γενικό πρωτόκολλο κεντρικής υπηρεσίας 2ης Υ.ΠΕ.), μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης  στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση grigoraki@2dype.gr

 

Δείτε τα αρχεία εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33