28.3.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν ΣΥΡΟΥ

28.3.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν ΣΥΡΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη