20.12.2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΜΟΝΑΕΣ ΠΦΥ

 20.12.2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΜΟΝΑΕΣ ΠΦΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη