20.11.2017 Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

20.11.2017 Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη