Πίνακας Επικουρικών Ιατρών

Πίνακας Υποψηφίων Επικουρικών Ιατρών 6.9.2018

Η Λίστα των Υποψηφίων Επικουρικών Ιατρών 06-09-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 24/08/2018

Η λίστα υποψηφίων επικουρικών 24-08-2018

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη