Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ( παρ. 2 περ. γ΄του άρθρου 32 του Ν. /4412/2016) για την κατεπείγουσα μεταφορά δειγμάτων Βιολογικού Υλικού Κατηγορίας Β για τη διενέργεια κλινικής και διαγνωστικής αξιολόγησης περιστατικών σχετικά μ

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ( παρ. 2 περ. γ΄του άρθρου 32 του Ν. /4412/2016) για την κατεπείγουσα μεταφορά δειγμάτων Βιολογικού Υλικού Κατηγορίας Β για τη διενέργεια κλινικής και διαγνωστικής αξιολόγησης περιστατικών σχετικά μ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33