Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος τόσο στο Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων (ΠΚΔ) της Σύρου όσο και στα τοπικά Εργαστηριακά Υποσυστήματα

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος τόσο στο Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων (ΠΚΔ) της Σύρου όσο και στα τοπικά Εργαστηριακά Υποσυστήματα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33