Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων Διενέργεια Δημόσιου ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, ανάδειξης Αναδόχου, για την Παροχή «Υπηρεσιών αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων με συνοδό εξοπλισμό δεκαπέντε (15) πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφή

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων Διενέργεια Δημόσιου ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, ανάδειξης Αναδόχου, για την Παροχή «Υπηρεσιών αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων με συνοδό εξοπλισμό δεκαπέντε (15) πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφή

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33