Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια τριάντα πέντε (35) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου

Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια τριάντα πέντε (35) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη