Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με τον Π5/2008 Διαγωνισμό για την Προμήθεια & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου Κ.Υ. Πολιχνίτου Λέσβου

Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με τον Π5/2008 Διαγωνισμό για την Προμήθεια & τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου Κ.Υ. Πολιχνίτου Λέσβου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη