ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Πε.Δι.ΤΟ.Ψ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Πε.Δι.ΤΟ.Ψ.Υ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη