29.07.2020 Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου – Αποτελέσματα «ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

29.07.2020 Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου – Αποτελέσματα «ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 29-07-2020 αναρτήθηκε ο πίνακας νέας μοριοδότησης και σειράς κατάταξης υποψήφιων ιατρών για την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου για την ειδικότητα της «ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις κατά του ανωτέρου πίνακα, στη γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής (γενικό πρωτόκολλο κεντρικής υπηρεσίας 2ης Υ.Πε.) μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης.

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33