24.5.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ ΨΝΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

24.5.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ ΨΝΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη