23.5.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Γ.Ι η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

23.5.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Γ.Ι η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη