22-10-2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ» (ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΘ)

22-10-2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ» (ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΘ)

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 22-10-2020 αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης και σειράς κατάταξης υποψήφιων ιατρών για την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου

για την ειδικότητα της «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ» (ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΘ),

για: το Γ.Ν. Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», το Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ», το Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ», το Γ.Ν. Βούλας «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ»  και το Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση αποδοχή της θέσης,

εντός 2 (δύο) ημερολογιακών ημερών στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση zacharis@2dype.gr

 

Δείτε το έγγραφο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33