20.12.2018 Νέα Όρθή Επανάληψη Πίνακες Υποψηφίων Επικουρικού Προσωπικού

20.12.2018 Νέα Όρθή Επανάληψη Πίνακες Υποψηφίων Επικουρικού Προσωπικού

Ανάρτηση Πινάκων Επικουρικού Προσωπικού

Συγκεντρωτικός πίνακας

Κατηγορία ΠΕ

Κατηγορία ΤΕ

Κατηγορία ΔΕ

Κατηγορία ΥΕ

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ είναι η Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη