19.10.2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛOΓΙΑΣ

19.10.2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛOΓΙΑΣ

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 19-10-2020 αναρτήθηκε ο πίνακας νέας μοριοδότησης και σειράς κατάταξης υποψήφιων ιατρών για την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου για την ειδικότητα της «ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ» για το Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (ΜΕΘ), το Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (ΜΕΘ) και το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ».

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις κατά του ανωτέρου πίνακα, στη γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής (γενικό πρωτόκολλο κεντρικής υπηρεσίας 2ης Υ.ΠΕ. μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης.

Δείτε τα αρχεία εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33