17.12.2018 Πίνακες Υποψηφίων Επικουρικού Προσωπικού

17.12.2018 Πίνακες Υποψηφίων Επικουρικού Προσωπικού

Ανάρτηση Πινάκων Επικουρικού Προσωπικού

Κατηγορία ΠΕ

Κατηγορία ΤΕ

Κατηγορία ΔΕ

Κατηγορία ΥΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη