Επικοινωνία ΕΛΚΕΑ

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3329/2005 και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ5γ/Γ.Π.Οικ.75762/21-7-2005 όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.Α είναι:

  • Επιτροπή του Λογαριασμού
  • Γραμματεία του Λογαριασμού

Η Επιτροπή του Λογαριασμού είναι Τριμελής και απαρτίζεται:

Τακτικά Μέλη

Πρόεδρος : Όλγα Ιορδανίδου , Διοικητής της 2ΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου

Μέλος : Θεοδώρα Φαρουτζή , Διευθύντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν. «Αττικόν

Μέλος: Αποστολόπουλος Δημήτριος, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

Αναπληρωματικά Μέλη

Πρόεδρος :

Μέλος: Καραμιχάλη Ευαγγελία, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

Μέλος: Πέτσα Ειρήνη , ΠΕ Κοινωνιολογίας Γ.Ν. Νίκαιας

Γραμματέας Λογαριασμού: Αλεξάνδρα Σαλωμίδου

Αναπληρώτρια Γραμματέας Λογαριασμού: Παναγιώτα Συλελόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Έδρα του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. είναι στα γραφεία της Διοίκησης 2ης .Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου Θηβών 196-198 Αγ.Ιωάννη Ρέντη T.K. 18233

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α και το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ως εξής:

Γραμματεία Ε.Λ.Κ.Ε.Α

Αλεξάνδρα Σαλωμίδου τηλ. 213-2004293 φαξ. 213-2004243 για θέματα πληρωμών και τιμολόγησης

Παναγιώτα Συλελόγλου τη. 213-2004250 για θέματα τιμητικών αμοιβών (Στάδιο έγκρισης ανάληψης διαχείρισης)

 

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Αποστολόπουλος Δημήτριος τηλ. 213-2004241 φαξ 213-2004243 για θέματα ερευνητικών προγραμμάτων (Στάδιο έγκρισης ανάληψης διαχείρισης) και γενικά θέματα λειτουργίας του Λογαριασμού

 

 

 

 

 


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη