Χρηματοδότηση ΕΛΚΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Αίτηση

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

 Εντολή

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 Εντολή

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 Εξουσιοδότηση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 Προϋπολογισμός

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση_II


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη