Ορθή Επανάληψη Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔIΤ) – Τμήμα 2ης ΥΠΕ σε νησιά της μόνο ως προς το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Ορθή Επανάληψη Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔIΤ) – Τμήμα 2ης ΥΠΕ σε νησιά της μόνο ως προς το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33