Διακήρυξη Eπαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες του Ο.Π.Σ.Υ. της 2ης ΥΠΕ, CPV 48600000-4 Προϋπολογισμού 32.258,08 € Πλέον Του Αναλογούντος ΦΠΑ

Διακήρυξη Eπαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες του Ο.Π.Σ.Υ. της 2ης ΥΠΕ, CPV 48600000-4 Προϋπολογισμού 32.258,08 € Πλέον Του Αναλογούντος ΦΠΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη