Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εννέα (9) Πολυδιαιρούμενων Κλιματιστικών Συστημάτων Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Αγιάσου Λέσβου

Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εννέα (9) Πολυδιαιρούμενων Κλιματιστικών Συστημάτων Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Αγιάσου Λέσβου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη