Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την Βελτίωσης Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Κέντρου Υγείας Άνδρου

Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την  Βελτίωσης Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Κέντρου Υγείας Άνδρου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη