Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση νέου ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος στο Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ

Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση νέου ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος στο Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη