Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας της 2ης ΥΠΕ , CPV 30192700-8 Προϋπολογισμού 11.038,11€ Πλέον του Αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας της 2ης ΥΠΕ , CPV 30192700-8 Προϋπολογισμού 11.038,11€ Πλέον του Αναλογούντος ΦΠΑ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη