Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) νέων ακτινολογικών συγκροτημάτων ια τις ανάγκες λειτουργίας του Κ.Υ. Ιλίου και του Κ.Υ. Αγίας Σοφίας

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) νέων ακτινολογικών συγκροτημάτων ια τις ανάγκες λειτουργίας του Κ.Υ. Ιλίου και του Κ.Υ. Αγίας Σοφίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη