Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση για τέσσερα (4) έτη και επτά (7) μήνες του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Καταγραφή (Κατάρτιση Κτηματολογίου) Ιατροτεχνολογικού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση για τέσσερα (4) έτη και επτά (7) μήνες του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - Καταγραφή (Κατάρτιση Κτηματολογίου) Ιατροτεχνολογικού

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33