Διακήρυξη Δημοσίου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων Ακτινολογικών Φίλμ ξηράς εκτύπωσης

Διακήρυξη Δημοσίου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων Ακτινολογικών Φίλμ ξηράς εκτύπωσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη