21.1.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Ελέγχου Καλής Λειτουργίας των Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας/Αλεξικέραυνων των κτιριακών συγκροτημάτων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, α

21.1.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Ελέγχου Καλής Λειτουργίας των Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας/Αλεξικέραυνων των κτιριακών συγκροτημάτων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, α

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33