Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για την μεταστέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για την μεταστέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη