ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ TOMY

pdf.png

 07.05.2019-26670-Tροποποίηση -Καθιέρωση ημερήσιου προγράμματος ιατρών στα Κ.Υ. και καθορισμός χρονικής διάρκειας προγραμματισμένων επισκέψεων

 

pdf.png

 03.09.2018-Y.Y.-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

 

 

pdf.png

 6.08.2018-Επισημάνσεις για την εξυπηρέτηση ληπτών υπηρεσιών υγείας στις δομές ΠΦΥ

 

 

 

pdf.png

 07.08.2018-Διευκρινίσεις αναφορικά με τον θεσμό του οικογενειακού Ιατρού και την διαδικασία εγγραφής σε αυτόν

 

 

 

pdf.png

 13.06.2018 Καθορισμός τρόπου λειτουργίας ΤΟΜΥ

 

 

 

pdf.png

 04.06.2018-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΟ

 

 

 

pdf.png

 13.04.2018-Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών

 

 

 

pdf.png

 14.12.2017-Εγκύκλιος εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό και σε ΤΟΜΥ

 

 

 

pdf.png

 16.03.2018-Διευκρινήσεις για τον κατάλογο Οικογενειακών Ιατρών και την διαδικασία εγγραφής

 

 

 

pdf.png

 24.11.2017-Καθορισμός Τρόπου Λειτουργίας ΤΟΜΥ


 

 

pdf.png

 13.12.2016-Εξυπηρέτηση ληπτών υπηρεσιών υγείας που προσέρχονται στις δημόσιες δομές παροχης ΠΦΥ

 

 

 


test

2018
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29.8.2018 test
 
2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2017
 
                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης όλων των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν συμπεριλάβει στις Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις και είναι διαθέσιμες εδώ (http://tomy.moh.gov.gr/ContestResults.aspx), ανά κωδικό θέσης.
Υπενθυμίζεται ότι η μοριοδότηση και η κατάταξη των υποψηφίων έγινε αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Υγείας.Θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες από όπου και θα προκύψουν και οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων.

2016

23.12.2016

Αποτελέσματα Εκλογής Αιρετών Εκπροσώπων Μονίμων Υπαλλήλων και ΙΔΑΧ στο ΠΥΣ στην έδρα της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου

Δείτε εδώ>>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

24.11.2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
21.11.2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
16.11.2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
14.11.2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
9.11.2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
 7.11.2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
27/10/2016

Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη και αγωγή υγείας, ανταποκρίθηκε και φέτος στο αίτημα του Δήμου Νίκαιας- Ρέντη και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου, σχεδίασε και προγραμμάτισε 26 δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας από εξειδικευμένο προσωπικό που απευθύνονται στους μαθητές και μαθήτριες όλων των σχολείων του Δήμου.

Δείτε εδώ>ΔΡΑΣΕΙΣ 2ης Υ.ΠΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ

25/10/2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
20/10/2016
  11/10/2016
7/10/2016

Νέο!!!Προκήρυξη εκλογής των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού

Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ(Συμπιεσμένο αρχείο)

ΙΔΑΧ(Συμπιεσμένο αρχείο)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΙΔΑΧ

20/9/2016

Νέο!!! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε εδώ>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

6/9/2016
 
 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
  11/8/2016
 Στοιχεία για το διορισμό διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις, σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.
 
 
 
 9/8/2016
 
ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 2016
 

20/7/2016
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
 
6/7/2016
 
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
 
4/7/2016 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 2Ης ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
 
Δείτε εδώ>pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 2Ης ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
 

4/7/2016

«Διευκρινήσεις επί των όρων της Π08/16 με αριθ. Πρωτ 28668 & ΑΔΑ 6ΓΓ2469Η2Ξ-ΓΡΗ διακήρυξης για την προμήθεια ενός ψηφιακού ορθοπαντογράφου».

Δείτε εδώ>doc«Διευκρινήσεις επί των όρων της Π08/16 με αριθ. Πρωτ 28668 & ΑΔΑ 6ΓΓ2469Η2Ξ-ΓΡΗ διακήρυξης για την προμήθεια ενός ψηφιακού ορθοπαντογράφου».
 
 
30/6/2016
 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ανανέωση-αναβάθμιση διακοσίων τριάντα πέντε (235) αδειών χρήσης του Διοικητικού-Οικονομικού υποσυστήματος ERP/SAP της της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου που φιλοξενείται στο Data Center (ΠΚΔ/Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων) του Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» (CPV 32428000-9 ΚΑΕ 0439α), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Δείτε εδώ>pdfΠρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ανανέωση-αναβάθμιση διακοσίων τριάντα πέντε (235) αδειών χρήσης του Διοικητικού-Οικονομικού υποσυστήματος ERP/SAP της της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου
 
 
29/6/2016
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δείτε εδώ>pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ
 
 29/6/2016
 

Σύνταξη καταλόγων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για ορισμό τους ως εισηγητών στα Συμβούλια προσλήψεων – κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις.

Δείτε εδώ>pdfΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓωΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
 
22/6/2016
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ-ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
 
Δείτε εδώ>pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ-ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
 
22/6/2016
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 
Δείτε εδώ>pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 
22/6/2016
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
 
Δείτε εδώ>pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
 
22/6/2016
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
 
Δείτε εδώ>pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
 
22/6/2016
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 17.06.2016
 
Δείτε εδώ>pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ
 
22/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ
 
 
22/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ
 
 
22/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΝ ΚΥ ΛΕΡΟΥ
 
 
22/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΨΝΑ.pdf
 
 
17/6/2016
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΖΑΣ
 
 
17/6/2016
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
 
 
17/6/2016
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 
 
17/6/2016
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΡΕΖΩΝ
 Δείτε εδώ>pdf6ΩΧ6469Η2Ξ-Ι06
 
15/6/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ
 
 
15/6/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"
 
 
14/6/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
 
 
14/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"
 
Δείτε εδώ>pdf7ΛΒ2469Η27-ΔΝΝ-2
 
13/6/2016

                ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΠΙΜ.Β΄ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

του Γ.N.ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»,Γ.Ν-Κ.Υ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", Γ.Ν-Κ..Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"

Δείτε εδώ>pdf2016-06-06β_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΓΝ-ΚΥ_ΚΩ__5_ΘΕΣΕΩΝ_ΕΠΙΜ.Β_ΕΠΙ_ΘΗΤΕΙΑΓ.Π.2520_7Η2746904Τ-ΗΣΚ

9/6/2016
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
 
 
9/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΓΝΠ "ΤΖΑΝΕΙΟ"
 
 
7/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ"
 
 
7/6/2016
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
 
7/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ "ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ" ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"
 
 
7/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. του ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
 
 
6/6/2016
 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΠΕΔΥ- ΚΥ)2ης ΥΠΕ
 
 
6/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
 
Δείτε εδώ>pdf7ΘΧ646907Κ-Δ574
 
3/6/2016
 
                                    ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
 
Τον Πρόχειρο μειοδοτικό ανοιχτό διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης-Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών υποσύστημα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ERP/SAP της ΚΥ της 2ης ΥΠΕ
Πειραιώς & Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
 
 
2/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"
 
 
2/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ε.Α.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ"
 
 
1/6/2016
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΓΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
 
Δείτε εδώ>pdf-79Τ146906Ψ-ΟΨΧ
 
31/5/2016
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
 
 
31/5/2016
 
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"
 
 
27/5/2016
 
                  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ
 
 
19/5/2016
                                      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 
 
Δείτε εδώ>pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΘΕΣΕΩΝ_ΚΛΑΔΟΥ_ΙΑΤΡΩΝ_ΕΣΥ___Γ.Ν._ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ_ΒΟΥΛΑΣ                                    
 
18/5/2016
                                      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ  
 
 
18/05/2016
                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
 
Πρόχειρο μειοδοτικό ανοιχτό διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης-Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών υποσύστημα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ERP/SAP της ΚΥ της 2ης ΥΠΕ 
Πειραιώς & Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
 
 
 
 
18/04/2016
 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                    ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποβολή Αιτήσεων από Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 έως και Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 και ώρα 12:00.

 

14/04/2016

 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                          ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες) που ενδιαφέρονται να συνάψουν ατομική σύμβαση έργου έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 για τον καθαρισμό των κατωτέρω κτιρίων στα οποία στεγάζονται αποκεντρωμένες μονάδες (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Μονάδες Υγείας και ιατρεία αυτών) του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, να υποβάλουν σχετική αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

                                                     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πενήντα (50) Η/Υ Σταθμών Εργασίας (κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή γραφείου) (CPV 30213000-5 ΚΑΕ 7123α), για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ και των χρηστών του δικτύου Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.956,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ>>pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

 
05/04/2016

Εκδήλωση ενδιαφέροντος, με συλλογή γραπτών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης σε εξωτερικό συνεργάτη για δύο έτη.

 
01/04/2016

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ)ΤΩΝ ΕΑΑΜ (ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ)& ΜΕΑ (ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ,ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Υ.,Π.Ι.,Π.Π.Ι.)

ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑΣ 2ης Υ.Πε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 40.000€, ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ>>>pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ.pdf

29/03/2016

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Επισημαίνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στον κατάλογο επικουρικού προσωπικού ορίζεται η Δευτέρα 11 Απριλίου 2016.

Πρόσκληση ενδιαφερομένων να εγγραφούν στον κατάλογο για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, σε Φορείς αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

21/03/2016
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2016
 
 
07/03/2016

ΠΡΟΧΕΙΡOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ) ΤΩΝ ΕΑΑΜ (ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) & ΜΕΑ (ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ,ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Υ.-Π.Ι.-Π.Π.Ι.) ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑΣ 2ης Υ.Πε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ>>pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_9463-4.3.2016.pdf

25/1/2016
 

«ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000€ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ>>>pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΦΥΛΑΞΗΣ

22/1/2016
 
«Συλλογή προσφορών για μεταφορά εξοπλισμού από το ΠΕΔΥ Μ.Υ Μεγάρων»
 
 
2015

________________________________________________________________________________________________________________

Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα για 3η Ηλικία και Σακχαρώδη Διαβήτη ΗΠΙΟΝΗ
 
23/10/2015
 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
 
   
23/10/2015
 
                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
            ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
Εγγραφή/Επανεγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων
 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ>>> docΑντίγραφο_από_N1599
 
 
23/10/2015
 
                           ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ  ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ».
 

Η εταιρία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ευπέγραψε στις 22/04/2015 με αντισυμβαλλόμενο τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ανάληψη του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ  ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ».

Το εν λόγω έργο στοχεύει στην ενιαία εφαρμογή διαδικασιών που προβλέπεται από το νέο μοντέλο λειτουργικής διασύνδεσης των δομών της ΠΦΥ, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και  σε νησιά Νοτίου Αιγαίου της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΔΩ>>>pdf3o_Newsletter_Apotelesmata_Leitourgiki_Diasyndesi_PFY_19.10.2015

  
(7/9/2015)
 
                                 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ  ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ».
 

Η εταιρία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ευπέγραψε στις 22/04/2015 με αντισυμβαλλόμενο τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ανάληψη του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ  ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ».

Το εν λόγω έργο στοχεύει στην ενιαία εφαρμογή διαδικασιών που προβλέπεται από το νέο μοντέλο λειτουργικής διασύνδεσης των δομών της ΠΦΥ, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και  σε νησιά Νοτίου Αιγαίου της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ >>>pdf2o_Newsletter_Leitoyrgiki_Diasindesi_PFY_20.8.2015

 

(11/8/2015)
                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                         Τ.Μ.Υ. Αγίας Σοφίας Πειραιά

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αγαίου – ΠΕΔΥ Τ.Μ.Υ Αγίας Σοφίας Πειραιά (Ασκληπιού 25 & Παλαμηδίου):

· Λειτουργεί ιατρείο μαστού(προληπτικός έλεγχος - ψηλάφιση).

· Πραγματοποιούνται μαστογραφίες καθημερινά με ραντεβού (τηλ. 210-4208042), στον μοναδικό μαστογράφο σε ιατρεία Π.Ε.Δ.Υ. σε όλη την 2η Υ.Π.Ε.

· Εκτελούνται λήψεις test PAP και καλλιέργεια κολπικών υγρών.

· Πραγματοποιούνται σπιρομετρήσεις.

Επιπλέον, στην μονάδα μας εξακολουθεί και λειτουργεί :

· Τμήμα ψυχοπροφυλακτικής και ανώδυνου τοκετού καθώς και πλήρης οικογενειακός προγραμματισμός.

· Τμήμα προληπτικής ιατρικής για έλεγχο σε άτομα ηλικίας από 40 έως 55 ετών.

· Πλήρης εμβολιασμός παιδιών, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων γονέων μόνο με τον ΑΜΚΑ και το βιβλιάριο υγείας, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

 
(21/7/2015)
 
                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
2η ΥΠΕ-ΠΕΔΥ Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)
 
Σας ενημερώνουμε ότι στο κτίριο επι της οδού ΄Β Γεωργίου 24 & Υψηλάντου(πρώην κλινική "ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ") λειτουργεί η Υπηρεσία Οικογενειακού Προγραμματισμού(Ο.Π).
ΗΥπηρεσία δέχεται,κυρίως, άτομα νέες-ους αναπαραγωγικής ηλικίας για:
1. Λήψεις ΠΑΠ-ΤΕΣΤ,θεραπείες,γυναικολογική εξέταση,ψηλάφιση μαστών κ.α.
2. Συμβουλευτική σε θέματα Ο.Π. και παραπομπή σε εξετάσεις.
3. Για τις έγκυες συμβουλετική σε θέματα: τοκετού,λοχείας,θηλασμού και φροντίδας νεογέννητου.
Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε καθημερινά στο 210- 4113584 από 07:30πμ - 14:30μμ.
 
(31/3/2015)
ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
 
(26/3/2015)
Το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας οργανώνει, σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας,
την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.30π.μ. στο Δημαρχείο Σαλαμίνας
Εκδήλωση με Θέμα: Διαδίκτυο, Εθισμός και διαδικτυακός εκφοβισμός (cyber bullying), γονικός έλεγχος.
(πατήστε εδώ>pdfBULLYING)
 
(17/3/2015)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Γ. Ν. – Κ. Υ. Κω «Ιπποκράτειον» και του Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Θήρας.(πατήστε εδώ>docΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)
 
(16/3/2015)
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Ειδικευμένη Ιατρός Γενικής Ιατρικής, του Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Μυκόνου, αναζητεί συνάδελφο της ίδιας ειδικότητας που υπηρετεί σε Φορέα (Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας) της Αττικής, για αμοιβαία μετακίνηση – απόσπαση – μετάθεση. Πληροφορίες κ. Μαρία Δεγαΐτη – Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Μυκόνου.

(10/3/2015)
Ευχαριστήρια Επιστολή προς την 2η ΥΠΕ(Από ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
 
{Στα πλαίσια της λειτουργίας του Δημοτικού Ιατρείου Μαγούλας υλοποιήθηκαν στις 15/1/2015 και 11/2/2015 δράσεις προγράμματος γυναικολογικού ελέγχου, από κοινό κλιμάκιο της 2ης ΥΠΕ και του ΚΥ Ελευσίνας με δωρεάν εξέταση PAP-TEST και φηλάφιση μαστού. Το κλιμάκιο απαρτιζόταν από τους Ιατρούς(Γυναικολόγους) κ.κ. ΚΑΚΟΛΥΡΗ και ΛΙΑΚΟ και από τις κ. Βασιλική ΣΑΜΠΑΝΗ(μαία του ΚΥ Ελευσίνας), κ. Γεωργία ΤΣΙΠΟΥΝΗ και κ. Γεωργία ΠΑΣΣΑ(μαίες από την 2η ΥΠΕ).}
                            Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
                                      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
                                              ΜΑΡΟΥΓΚΑ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 
(4/3/2015)
Ικανοποίηση Αιτήματος Ιατρών του Π.Ε.Δ.Υ. - Μ.Υ. ΧΙΟΥ(σχετ. 8074-22 & 8081-24)
 
(3/3/2015)
 
                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όλες οι Μ.Υ. που διαθέτουν ΜΑΙΑ, από 1/3/2015, προγραμμάτισαν λειτουργία Ιατρείου Λήψης PAP TEST και η εξέταση των δειγμάτων θα γίνεται στα Εργαστήρια του Νοσοκομείου «Αττικόν», υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Καρακίτσου

(3/3/2015)
 
                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                      Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ

Από 17/2/15 γίνονται στη Μονάδα μας TEST PAP στον 2ο όροφο με ραντεβού, στο ωράριο:

Δευτέρα : 11.00 – 12.00Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή : 08.00 – 09.00

Τα ραντεβού θα κλείνονται είτε με φυσική παρουσία στο γραφείο 110, στο ισόγειο του κτιρίου Μούγλων 21 & Ιωνίας, είτε τηλεφωνικά στο 210-4912140 (εσωτ.110).

Επίσης θα γίνεται λήψη TEST PAP κάθε Πέμπτη 09.00-12.00 στο Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού, Μεγάλου Αλεξάνδρου 56, Αγ.Βαρβάρα, με τηλεφωνικό ραντεβού στο 210-5451001-4

(03/3/2015)

                 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ        

                    ΠΕΔΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ευχαριστούμε τον ιατρό Επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής Κ. Χαράλαμπο Χιωτάκη για την προσφορά του στο ΚΥ Καρπάθου. Πρόκειται για εξαίρετο συνάδελφο γιατί με την απόσπαση του λύθηκε προσωρινά το σημαντικότατο πρόβλημα του ΚΥ Καρπάθου, της έλλειψης ειδικευμένων γιατρών. ‘Έχουμε απομείνει (4) τέσσερις κλινικοί ιατροί: ένας Παθολόγος, ένας Παιδίατρος, ένας Χειρουργός και ένας ιατρός επί θητεία. Υπάρχει παντελής έλλειψη αγροτικών ιατρών και όλα τα Περιφερειακά Ιατρεία της Καρπάθου και της Κάσου. Ως εκ τούτου τόσο στο πρωινό ωράριο λειτουργίας όσο και στην κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εφημεριών αντιμετωπίζουμε εντονότατο πρόβλημα λειτουργίας. Επίσης ευχαριστούμε τον Διευθυντή του Κ.Υ Πυργίου, τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χίου και τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ που συνέβαλαν σε αυτή την ενέργεια.

                                                      Ο Διευθυντής ΚΥ Καρπάθου

                                                            Καμαράτος Αλέξιος

(26/2/2015)
 

Κατανέμουμε τις περιοχές ευθύνης των μονίμων υπαλλήλων, κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας,

  1. Νικέλλη Σαπφούς του Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Περιστερίου – μετακινημένης στο Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Περιστερίου.
  2. Κατσικαδάμου Ειρήνης του Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Αγίων Αναργύρων.
  3. Αθανασίου Ευθυμίας του Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Ελευσίνας.
  4. Μπάϊλα – Βάϊλα Βιργινίας του Π.Ε.Δ.Υ.– Μ.Υ. Καλλιθέας, μετακινημένης στη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και με διάθεση στο Π.Ε.Δ.Υ.– Κ.Υ. Βάρης, ως ακολούθως:

ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΝΙΚΕΛΛΗ ΣΑΠΦΩ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΜΠΑΪΛΑ-ΒΑΪΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

ΙΛΙΟΝ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΕΓΑΡΑ

ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΠΕΡΑΜΑ

 

ΖΕΦΥΡΙ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

   

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

   

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

   

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

     

ΚΑΜΙΝΙΑ

     

ΜΟΣΧΑΤΟ

     
 
(20/2/2015)
 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας, άγονες ή τουριστικές όπου το ΕΚΑΒ αδυνατεί να εξασφαλίσει συνεχείς και ποιοτικές υπηρεσίες καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, με τη διάθεση ικανού αριθμού εργαζομένων διασωστών και οδηγών, σε αυτές τις περιπτώσεις δύναται να συνδράμουν οι τοπικοί ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, με την διάθεση πόρων για τη στελέχωση ασθενοφόρων τα οποία θα συμπληρώνουν το διαθέσιμο στόλο του ΕΚΑΒ.

 (16/2/2015) 

Σας ενημερώνουμε ότι Υπεγράφησαν οι Ατομικές Πράξεις των Ιατρών και Οδοντιάτρων, οι οποίοι εντάχθηκαν σε μετατρεπόμενες θέσεις και κατατάχθηκαν σε βαθμούς του Ε.Σ.Υ., μετά από Αίτησή τους , Αξιολόγηση από το Πενταμελές Συμβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και των οποίων οι Υπηρεσιακοί Φάκελοι ήταν Ολοκληρωμένοι.

Η ένταξη και κατάταξη των ανωτέρω Ιατρών και Οδοντιάτρων ισχύει από 31/12/2014 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΑΑΔ 25913/35556/2-12-2014 – Απόφαση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου – η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3577 Β΄/31-12-2014.

 
(16/2/2015) 
 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ΤΖΑΝΕΙΟΥ Νοσοκομείου της 12/2/2015, που επρόκειτο να ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ, πραγματοποιήθηκε με Εντολή του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ κ. ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ Αθανάσιου, ύστερα από μετακίνηση του Οδοντιάτρου κ. ΠΙΤΣΙΛΗ Γεράσιμου από το ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

(16/2/2015)

Στις 23/12/2014 υπογράφηκε μεταξύ 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου και ΟΤΕ Α.Ε. η Σύμβαση για την υλοποίηση του Έργου “ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ)ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ”.

Στις 6/2/2015 παραδόθηκε από τον Ανάδοχο το πρώτο Παραδοτέο, που αφορά την “Μελέτη Εφαρμογής”.

Το ως άνω Παραδοτέο εξετάζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Παραδοτέων(στο εξής εν συντομία ΕΠΠΠ).

Η επόμενη φάση υλοποίησης του Έργου – που αφορά την εγκατάσταση του Εξοπλισμού – θα ξεκινήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα μόλις η ΕΠΠΠ ολοκληρώσει τον σχετικό έλεγχο και προτείνει την παραλαβή του πρώτου Παραδοτέου. 

(4/2/2015)
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΑΡΟ
 
Στα πλαίσια εφαρμογής προγράμματος προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας, σε νησιά του Αιγαίου, η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου αποστέλλει, κατόπιν Αιτήματος, κλιμάκιο αποτελούμενο από Παιδίατρο και 2(δύο)Επισκέπτριες Υγείας, στο Κέντρο Υγείας Πάρου, από 8 έως 19 Φεβρουαρίου 2015, για να προβεί στον εμβολιασμό 400 περίπου παιδιών – κατοίκων του νησιού – με εμβόλια τύπου BCG που διατίθενται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Επίσης το ΚΥ Πάρου στελεχώνεται με επιπλέον Ιατρό Γενικής Ιατρικής από το περιφερειακό ιατρείο Αντιπάρου. 

(30/1/2015)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

pdfΟι_Επισκέπτριες_Υγείας_του_ΣΠΜΠ(Επιστολή προς την Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ).pdf

pdfΣΧΟΛΙΚΕΣ_ΜΟΝΑΔΕΣ_-_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_ΠΕΙΡΑΙΑ.pdf

Από 1/2/2015 επεκτείνεται το Πρόγραμμα και σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Πειραιά

 

(27/1/2015)

14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - 06-07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

pdfΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.pdf

(23/1/2015)

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΩΝ Μ.Υ.

pdfΠΡΑΞΗ_ΓΙΑ_ΤΟ_ΩΡΑΡΙΟ_ΤΩΝ_ΙΑΤΡΩΝ_ΤΩΝ_ΜΟΝΑΔΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ.pdf

(23/1/2015)

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

pdfΕΝΑΡΞΗ_ΕΡΓΟΥ_ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ.pdf

 

(13-1-2015) 

Χορήγηση ειδικής άδεια απουσίας σε ιατρούς για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

docΕΓΓΡΑΦΟ

 
(7-1-2015)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΕΚΛΟΓΩΝ_ΥΣ_ΜΟΝΙΜΩΝ_ΚΑΙ_ΙΔΑΧ_2014.doc

docΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΚΛΟΓΩΝ_2014__ΙΔΑΧ.doc

docΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΚΛΟΓΩΝ_2014__ΤΕΛΙΚΟ.doc

docΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΚΛΟΓΩΝ_ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ_ΙΑΤΡΩΝ_2014.doc

 
2014

(30-12-2014)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

(19-12-2014)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.Α2γ/γ.π.ΟΙΚ.108132/12-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Π.Ε.ΔΥ.- ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-Π.Ε.Δ.Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ Γ.Ν. - Κ.Υ.

xlsΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

(15-12-2014)

Πρότυπα Πρακτικών Εφορευτικών Επιτροπών για τις Εκλογές για το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 2ης ΔΥΠΕ

docΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΙΔΑΧ

docΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι εφορευτικές επιτροπές παρακαλείσθε να αποστείλετε τα πρακτικά στα fax: 2132004211, 210 4212180 και ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή πχ doc) στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

(8-12-2014)

Γνωστοποιείται στους ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικούς ιατρούς), οι οποίοι επιθυμούν να διορισθούν σε Μονάδες των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα παρέχεται κατάλυμα και δωρεάν μετακίνηση από τα Κύθηρα στα Αντικύθηρα και αντίστροφα.

 

(28-11-2014)

 Όσοι ιατροί, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικοί γιατροί), επιθυμούν να διοριστούν στη Νήσο Ικαρία, ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, θα παρέχεται δωρεάν διαμονή και διατροφή.

 

(25-11-2014)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ψηφοδέλτια ΙΔΑΧ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Ανεξάρτητη Κίνηση Ιατρών ΙΔΑΧ ΠΕΔΥ ΒΔΥΠΕ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Ψηφοδέλτια Μόνιμοι

 docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κ.Υ.-Π.Ε.Δ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π.Φ.Υ.

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2ης Δ.Υ.ΠΕ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 

(25-11-2014)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

docΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

docΣΥΝΘΕΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ

xlsΜΕΛΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

docΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 

(24-11-2014)

Στα Αγροτικά Ιατρεία της Καρπάθου παρέχεται δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα.

Διοίκηση 2ης ΔΥΠΕ

 

(20-11-2014)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοίνωση Πινάκων Υποψηφίων Μονίμων και ΙΔΑΧ για το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

xlsxΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

xlsxΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΑΧ

 

(13-11-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Οι ενδιαφερόμενες/νοι οι οποίες/οι δεν έχουν υποβάλλει ήδη αίτηση ή πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, προκειμένου να εγγραφούν και να καταχωρηθούν στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων, της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με φωτογραφία από 15/11/2014 έως 30/11/2014.

docΑνακοίνωση - Περισσότερες Πληροφορίες

  

(12-11-2014)

 Το Υπουργείο Υγείας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου σας προσκαλούν σε Ημερίδα με θέμα: «Εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τον αιμορραγικό πυρετό Ebola».

Η Ημερίδα θα γίνει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»

docxΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

 (31-10-2014)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Προκήρυξη εκλογής των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

docΚείμενο

Προκήρυξη εκλογής του αιρετού εκπροσώπου των ιατρών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αρμόδιο για πειθαρχικά θέματα ιατρών, της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

 docΚείμενο

Κοινοποίηση εκλογικού καταλόγου - Πρόσκληση για εκλογή εφορευτικής επιτροπής

docΚείμενο

 Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

 docΚείμενο

 

(31-10-2014)

Διευκρινίσεις σε θέματα εισόδου πρόσβασης και παραμονής σκύλων βοηθείας οδηγού τυφλών, ή ατόμων με αναπηρίες και σκύλων θεραπείας σε χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

pdfΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ1γ/Γ.Π 90421/15-10-2014

 

(30-10-2014)

Το Περιφερειακό Ιατρείο Κορθίου Άνδρου διαθέτει δωρεάν οικία για τη διαμονή του γιατρού που θα επιλέξει να υπηρετήσει εκεί.

 

(23-10-2014)

Θέσεις πρακτικής άσκησης στις Μονάδες του ΠΕΔΥ της 2ηςΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου για τη δράση με αντικείμενο «Κατάρτιση Ανέργων σε θέματα Μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας»

xlsxΔιάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης στις Μονάδες του ΠΕΔΥ της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς& Αιγαίου

 (3-10-2014)

20141003 καταλυματα

 

(25-9-2014)

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) διοργανώνει το 14ο Ετήσιο Συνέδριό της στις 24-26 Οκτωβρίου 2014 στο Ναύπλιο (ξενοδοχείο Αμαλία).

pdfΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(19-9-2014)

Μέσα στα πλαίσια της πρόληψης και προαγωγής υγείας των πολιτών, το Υπουργείο Υγείας, μέσω της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, με την επιστημονική υποστήριξη της Μονάδας Μαστού του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ», προγραμματίζει δωρεάν μαστολογική εξέταση και απεικονιστικές εξετάσεις, όπου χρειάζονται, στις γυναίκες όλων των νησιών του Αιγαίου.

Κλιμάκια από επιστημονικό προσωπικό πάσης φύσεως, θα επισκεφθούν τα νησιά και σε συνεργασία με τις τοπικές δομές υγείας, θα φέρουν εις πέρας την ως άνω δραστηριότητα.

Το ανωτέρω πρόγραμμα θα ξεκινήσει το μήνα Οκτώβριο, ο οποίος παγκοσμίως είναι αφιερωμένος στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού και θα συνεχιστεί μέχρι περατώσεώς του.

(19-9-2014)

Από 15-9-2014 Κλιμάκιο αποτελούμενο από Παιδιάτρους και Επισκέπτες Υγείας της 2ης ΥΠΕ ξεκίνησε στα Δημοτικά Σχολεία και στο 2ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου την εξέταση των μαθητών προκειμένου να εκδοθούν τα Ατομικά Δελτία Υγείας.

Περεταίρω καταγράφονται οι Εμβολιαστικές Εκκρεμότητες των παιδιών, ειδικά των Ευπαθών Ομάδων των Ρομά, προκειμένου να επακλολυθήσει ο πλήρης εμβολιασμός τους.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει περίπου δύπ (2) μήνες.

Στην προσπάθειά μας αυτή συνεργαστήκαμε με απόλυτη επιτυχία με τον Δήμαρχο του Καλλικρατικού Δήμου Φυλής, κ. Παππού, όπως επίσης και με τον Αντιδήμαρχο Ζεφυρίου κ. Μαυροειδάκο.

 

(2-9-2014)

 Ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Αθανάσιος Παπαρούπας, θα επισκεφθεί τις νήσους ευθύνης μας, Πάτμο, Λειψούς. Κάλυμνο, Αγαθονήσι και Λέρο στο διάστημα 3/9/14 έως και 8/9/14.

Σκοπός των θεσμικών επαφών και συναντήσεων του κ. Διοικητή είναι σειρά συνεργασιών με θέμα την λειτουργία όλων των δομών Υγείας, αρμοδιότητός μας, η εφαρμογή των Αποφάσεων της Διοίκησης καθώς και η ανάδειξη των τοπικών επιμέρους θεμάτων.

φωτογραφία 2

  

(31.07.2014)

«Ενημέρωση επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας»

pdfΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.pdf

xlsΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.xls

(23-07-2014)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους

 

(22-07-2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

docΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

 

(07-04-2014) 

xlsΜητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων Έτους 2014

 

(14-03-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ».

docΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

(14-02-2014)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Υ.ΜΗΛΟΥ.

docxΕΓΓΡΑΦΟ

 (22-01-2014)

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1510/22-01-2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

pdfΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

docxΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

2013

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)», που στοχεύει στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών υγείας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Περισσότερες Πληροφορίες

docΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

(6-12-2013)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ.πρωτ. 28278/4-12-2013 του Διαγωνισμού για το  Έργο

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ)
ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»

pdfΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ (2-12-2013)  
Παράταση εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων έως και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013.
 
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ (15-11-2013)
 ΝΕΑ Υποβολή ατομικών αιτήσεων ενδιαφερομένων στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων.

Οι ατομικές αιτήσεις με φωτογραφία του ενδιαφερομένου και συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην έδρα της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46-48 στον Πειραιά από Παρασκευή 15 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013.

 
 
 
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ (7-11-2013) 
 

   
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (11-10-2013)
 
Έκδοση Τελικού Πίνακα Διάθεσης Υπαλλήλων Φορέων Υπουργείου Υγείας υπ. αρ. 3/2013 Ανακοίνωση (Β΄ 2247)
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε ΕΔΩ
 
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (20-9-2013)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. 206) & ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (κωδ. 213)

Τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στους Πίνακες Προτιμήσεων του ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ, θα πρέπει να υποβάλλουν την Αίτηση Προτίμησης στη Γραμματεία της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46-48 Πειραιάς, καθημερινά 09.30-13.30, μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες σχετικά με Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, Κωδικούς θέσεων 2ης ΥΠΕ, Πίνακες Υποψηφίων που καλούνται να δηλώσουνε προτιμήσεις καθώς και το Έντυπο Αίτησης, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (19-9-2013)
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΜΕΘ)

Τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στον Πίνακα Προτίμησης του ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ, θα πρέπει να υποβάλλουν την Αίτηση Προτίμησης στη Γραμματεία της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46-48 Πειραιάς, καθημερινά 09.30-13.30, μέχρι την Tετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013.

docΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘ

Πληροφορίες σχετικά με Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, Κωδικούς θέσεων 2ης ΥΠΕΠίνακες Υποψηφίων που καλούνται να δηλώσουνε προτιμήσεις καθώς και το Έντυπο Αίτησης, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

 
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (12-9-2013)
 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΜΑΙΩΝ-ΕΥΤΩΝ, ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗς ΜΕΘ
 
Πληροφορίες σχετικά με Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, Κωδικούς θέσεων 2ης ΥΠΕ, Πίνακες Υποψηφίων που καλούνται να δηλώσουνε προτιμήσεις καθώς και το Έντυπο Αίτησης, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
 
Τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στους Πίνακες Προτιμήσεων του ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ, θα πρέπει να υποβάλλουν την Αίτηση Προτίμησης.
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (5-9-2013)
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης για την ειδικότητα ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ παρατείνεται έως και την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013.

Η υποβολή των αιτήσεων προτίμησης θα γίνεται στη Γραμματεία της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46-48 Πειραιάς, καθημερινά 09.30-13.30

  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ (28-8-2013) 

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει ήδη αίτηση ή πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, προκειμένου να εγγραφούν και να καταχωρηθούν στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων, της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με φωτογραφία έως 6/9/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ

 
 
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (16-8-2013)

Η υποβολή των αιτήσεων προτίμησης θα γίνεται στη Γραμματεία της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου,

Θηβών 46-48 Πειραιάς, καθημερινά 09.30-13.30, μέχρι την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013.

pdfΥΠΟΒΟΛΗ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ


Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων

Προκήρυξη


Προκήρυξη επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων 

Ανακοίνωση Διοίκησης


Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ & ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές Νοσοκόμες & Νοσοκόμους

Ανακοίνωση

Αίτηση

ΝΕΟ!!! Εξετάσεις Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας
 
 
 
 
2012

 
 
2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α' ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
(26-10-2011)
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 2ης Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 (27/12/2010)

2009

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 2ης Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 (21/8/2009)

2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 2ης Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 (24/7/2008)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (22/4/2005)


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη