Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.64657/13-09-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Πηγή: Υπουργείο Υγείας

- Η τροποποίηση της Πρόσκλησης αφορά στην απαλοιφή της θέσης του Αναπληρωτή Διοικητή του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

- Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από 17.09.2019 θεωρούνται έγκυρες, εφόσον οι υποψήφιοι δεν καταθέσουν νεότερη αίτηση.

- Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μετατίθεται έως και την 10η Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

Εκ της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων

Τμήμα Β΄

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33