ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ)

Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

16.3.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ>>>ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΔΙΤ

3.3.2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΔΙΤ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

22.12.2016

Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ>>ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23.11.2016

Έναρξη δράσης για παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε παιδιά και εφήβους στη νήσο Ίο σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Δείτε εδώ>Έναρξη δράσης υπηρεσιών Ψυχικής υγείας

10.11.2016

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε παιδιά και εφήβους στη νήσο Ίο σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Δείτε εδώ>Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε παιδιά και εφήβους στη νήσο Ίο_Α’  

Δείτε εδώ>Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε παιδιά και εφήβους στη νήσο Ίο_Β’

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΔΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8.7.2016

22/4/2016

Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ>>pdf2_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ

14/04/2016

Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ>>pdfΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΔΙΤ

 12/4/2016

 

To Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) ενεργοποιήθηκε!

 

Η 2η Υ.Π.Ε. και το Helpdesk του ΕΔιΤ, σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά το ΕΔΙΤ και να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του ΕΔΙΤ προς όφελος των κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών μας.

 

Σας περιμένουμε στο χώρο Τηλεϊατρικής.

pdfΑΦΙΣΑ_ΓΙΑ_ΝΙΚΑΙΑv2

pdfΑφίσα_ΨΝΑ

pdfΑΦΙΣΑ_ΓΝ_ΠΕΙΡΑΙΑ_ΤΖΑΝΕΙΟ

 

 

(17-12-2014)

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(17-10-2014)

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(14-10-2014)

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(29-09-2014)

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(17-09-2014)

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(09-09-2014)

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(01-09-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(17-07-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επανάληψη της διαδικασίας της δημόσιας κλήρωσης για την αντικατάσταση του α΄τακτικού και α΄αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το έργο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924)

pdfΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

(16-07-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 20240/16-7-2014 (ΑΔΑ: ΨΠΣΒ469Η2Ξ-ΜΕΨ) Απόφαση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ εγκρίθηκε η αναβολή της αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς για τον διαγωνισμό «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» τις 17/7/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.

 

Η νέα ημερομηνία θα οριστεί με απόφαση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

 

 

(04-07-2014)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

pdfΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

(02-04-2014)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού"ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ" συνεχίζεται με την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, την 14/4/2014 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού

pdfΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 (01-04-2014)

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

pdfΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

(30-01-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΝΕΑ ημερομηνία επίσκεψης των υποψηφίων αναδόχων στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ. προκειμένου να γίνει αυτοψία του χώρου που θα εγκατασταθεί το Κέντρο Δεδομένων ΕΔΙΤ, την Τρίτη 04.02.2014 και ώρα 12:00.

 

(24-01-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ανακοινώνεται ότι οι εκπρόσωποι των υποψηφίων αναδόχων για το έργο "ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ" μπορούν να επισκεφτούν το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) προκειμένου να κάνουν αυτοψία στον χώρο που πρόκειται να διαμορφωθεί για να στεγάσει το Κέντρο Δεδομένων (DataCenter) του Δικτύου Τηλεϊατρικής.

Η ημερομηνία της επίσκεψης έχει οριστεί για την Τρίτη 28.01.2014 και ώρα 10:30 π.μ.

 

 

(23-01-2014)

ΑΠΟΦΑΣΗ - Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών - Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 28278/4-12-2013 του έργου : ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ 352924. (ΑΔΑ:ΒΙΨΡ469Η2Ξ-9ΦΚ)

pdfΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Απόφαση Μετάθεσης της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών.

Νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών την 25/2/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00μ.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

(6-12-2013)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ.πρωτ. 28278/4-12-2013 του Διαγωνισμού για το  Έργο

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ)
ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»

pdfΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη