21.12.2017 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων

21.12.2017 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη