20.11.2017 ΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ Μ.Ε.Θ.(ΕΝΗΛΙΚΩΝ η ΠΑΙΔΩΝ)& Μ.Ε.Ν.Ν.

20.11.2017 ΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ Μ.Ε.Θ.(ΕΝΗΛΙΚΩΝ η ΠΑΙΔΩΝ)& Μ.Ε.Ν.Ν.

20.11.2017 ΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ Μ.Ε.Θ.(ΕΝΗΛΙΚΩΝ η ΠΑΙΔΩΝ)& Μ.Ε.Ν.Ν.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 π.μ., ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (ΘΗΒΩΝ 46 -48, 18543, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ -ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α2α/ΓΠ οικ.74438/5-10-2017 (ΑΔΑ ΨΘ2Ξ465ΦΥΟ-Ψ7Ζ)  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας»- ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ Μ.Ε.Θ.(ΕΝΗΛΙΚΩΝ ή ΠΑΙΔΩΝ) και Μ.Ε.Ν.Ν. ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη