ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ Μ.Ε.Θ. (ΕΝΗΛΙΚΩΝ ή ΠΑΙΔΩΝ) και Μ.Ε.Ν.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ της 2ης Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ Μ.Ε.Θ. (ΕΝΗΛΙΚΩΝ ή ΠΑΙΔΩΝ) και Μ.Ε.Ν.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ της 2ης Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη