10.1.2018 Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών προδιαγραφών για την Ψηφιοποίηση των Ακτινολογικών Εργαστηρίων της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

10.1.2018 Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών προδιαγραφών για την Ψηφιοποίηση των Ακτινολογικών Εργαστηρίων της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών προδιαγραφών για την Ψηφιοποίηση των Ακτινολογικών Εργαστηρίων της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου στα πλαίσια της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 091.

Διαβάστε την Ανακοίνωση εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη