Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες του Ο.Π.Σ.Υ. της 2ης ΥΠΕ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες του Ο.Π.Σ.Υ. της 2ης ΥΠΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη