Εφημερίδα υπηρεσίας - Ανακοινώσεις

2018
___________________________________________________________________________________________________
 15.10.2018
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκλογή ενός τακτικού μέλους Ψυχίατρου με τον αναπληρωτή του και ενός τακτικού μέλους Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας με τον αναπληρωτή του, για κάθε Το.Ψ.Υ. της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για τη σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017)
 
15.10.2018
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκλογή ενός τακτικού μέλους Ψυχίατρου με τον αναπληρωτή του και ενός τακτικού μέλους Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας με τον αναπληρωτή του, για κάθε Το.Ψ.Υ. της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για τη σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017)
 
 
15.10.2018
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκλογή ενός τακτικού μέλους Ψυχίατρου με τον αναπληρωτή του και ενός τακτικού μέλους Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας με τον αναπληρωτή του, για κάθε Το.Ψ.Υ. της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για τη σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017)
 
29.8.2018 
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκλογή μέλους, ενός (1) Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου με τον αναπληρωτή του για κάθε Το.Ψ.Υ. της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για τη σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017).

Δείτε την Πρόσκληση εδώ…

Προσωρινοί Εκλογικοί Κατάλογοι

Δείτε εδώ(αρχείο zip)>ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2017
 
                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης όλων των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν συμπεριλάβει στις Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις και είναι διαθέσιμες εδώ (http://tomy.moh.gov.gr/ContestResults.aspx), ανά κωδικό θέσης.
Υπενθυμίζεται ότι η μοριοδότηση και η κατάταξη των υποψηφίων έγινε αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Υγείας.Θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες από όπου και θα προκύψουν και οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων.

2016

23.12.2016

Αποτελέσματα Εκλογής Αιρετών Εκπροσώπων Μονίμων Υπαλλήλων και ΙΔΑΧ στο ΠΥΣ στην έδρα της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου

Δείτε εδώ>>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

24.11.2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
21.11.2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
16.11.2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
14.11.2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
9.11.2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
 7.11.2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου

25/10/2016
Εκλογές των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
20/10/2016
  11/10/2016
7/10/2016

Νέο!!!Προκήρυξη εκλογής των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού

Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ(Συμπιεσμένο αρχείο)

ΙΔΑΧ(Συμπιεσμένο αρχείο)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΙΔΑΧ

20/9/2016

Νέο!!! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε εδώ>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

6/9/2016
 
 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
  11/8/2016
 Στοιχεία για το διορισμό διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις, σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.
 
 
 
 9/8/2016
 
ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 2016
 

20/7/2016
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
 
6/7/2016
 
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 

22/1/2016
 
«Συλλογή προσφορών για μεταφορά εξοπλισμού από το ΠΕΔΥ Μ.Υ Μεγάρων»
 
 
2015

________________________________________________________________________________________________________________

Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα για 3η Ηλικία και Σακχαρώδη Διαβήτη ΗΠΙΟΝΗ
 (11/8/2015)
                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                         Τ.Μ.Υ. Αγίας Σοφίας Πειραιά

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αγαίου – ΠΕΔΥ Τ.Μ.Υ Αγίας Σοφίας Πειραιά (Ασκληπιού 25 & Παλαμηδίου):

· Λειτουργεί ιατρείο μαστού(προληπτικός έλεγχος - ψηλάφιση).

· Πραγματοποιούνται μαστογραφίες καθημερινά με ραντεβού (τηλ. 210-4208042), στον μοναδικό μαστογράφο σε ιατρεία Π.Ε.Δ.Υ. σε όλη την 2η Υ.Π.Ε.

· Εκτελούνται λήψεις test PAP και καλλιέργεια κολπικών υγρών.

· Πραγματοποιούνται σπιρομετρήσεις.

Επιπλέον, στην μονάδα μας εξακολουθεί και λειτουργεί :

· Τμήμα ψυχοπροφυλακτικής και ανώδυνου τοκετού καθώς και πλήρης οικογενειακός προγραμματισμός.

· Τμήμα προληπτικής ιατρικής για έλεγχο σε άτομα ηλικίας από 40 έως 55 ετών.

· Πλήρης εμβολιασμός παιδιών, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων γονέων μόνο με τον ΑΜΚΑ και το βιβλιάριο υγείας, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

 
(26/3/2015)
Το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας οργανώνει, σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας,
την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.30π.μ. στο Δημαρχείο Σαλαμίνας
Εκδήλωση με Θέμα: Διαδίκτυο, Εθισμός και διαδικτυακός εκφοβισμός (cyber bullying), γονικός έλεγχος.
(πατήστε εδώ>pdfBULLYING)
 
(10/3/2015)
Ευχαριστήρια Επιστολή προς την 2η ΥΠΕ(Από ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
 
{Στα πλαίσια της λειτουργίας του Δημοτικού Ιατρείου Μαγούλας υλοποιήθηκαν στις 15/1/2015 και 11/2/2015 δράσεις προγράμματος γυναικολογικού ελέγχου, από κοινό κλιμάκιο της 2ης ΥΠΕ και του ΚΥ Ελευσίνας με δωρεάν εξέταση PAP-TEST και φηλάφιση μαστού. Το κλιμάκιο απαρτιζόταν από τους Ιατρούς(Γυναικολόγους) κ.κ. ΚΑΚΟΛΥΡΗ και ΛΙΑΚΟ και από τις κ. Βασιλική ΣΑΜΠΑΝΗ(μαία του ΚΥ Ελευσίνας), κ. Γεωργία ΤΣΙΠΟΥΝΗ και κ. Γεωργία ΠΑΣΣΑ(μαίες από την 2η ΥΠΕ).}
                            Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
                                      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
                                              ΜΑΡΟΥΓΚΑ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 
(4/3/2015)
Ικανοποίηση Αιτήματος Ιατρών του Π.Ε.Δ.Υ. - Μ.Υ. ΧΙΟΥ(σχετ. 8074-22 & 8081-24)
 
(3/3/2015)
 
                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όλες οι Μ.Υ. που διαθέτουν ΜΑΙΑ, από 1/3/2015, προγραμμάτισαν λειτουργία Ιατρείου Λήψης PAP TEST και η εξέταση των δειγμάτων θα γίνεται στα Εργαστήρια του Νοσοκομείου «Αττικόν», υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Καρακίτσου

(3/3/2015)
 
                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                      Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ

Από 17/2/15 γίνονται στη Μονάδα μας TEST PAP στον 2ο όροφο με ραντεβού, στο ωράριο:

Δευτέρα : 11.00 – 12.00Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή : 08.00 – 09.00

Τα ραντεβού θα κλείνονται είτε με φυσική παρουσία στο γραφείο 110, στο ισόγειο του κτιρίου Μούγλων 21 & Ιωνίας, είτε τηλεφωνικά στο 210-4912140 (εσωτ.110).

Επίσης θα γίνεται λήψη TEST PAP κάθε Πέμπτη 09.00-12.00 στο Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού, Μεγάλου Αλεξάνδρου 56, Αγ.Βαρβάρα, με τηλεφωνικό ραντεβού στο 210-5451001-4

(03/3/2015)

                 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ        

                    ΠΕΔΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ευχαριστούμε τον ιατρό Επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής Κ. Χαράλαμπο Χιωτάκη για την προσφορά του στο ΚΥ Καρπάθου. Πρόκειται για εξαίρετο συνάδελφο γιατί με την απόσπαση του λύθηκε προσωρινά το σημαντικότατο πρόβλημα του ΚΥ Καρπάθου, της έλλειψης ειδικευμένων γιατρών. ‘Έχουμε απομείνει (4) τέσσερις κλινικοί ιατροί: ένας Παθολόγος, ένας Παιδίατρος, ένας Χειρουργός και ένας ιατρός επί θητεία. Υπάρχει παντελής έλλειψη αγροτικών ιατρών και όλα τα Περιφερειακά Ιατρεία της Καρπάθου και της Κάσου. Ως εκ τούτου τόσο στο πρωινό ωράριο λειτουργίας όσο και στην κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εφημεριών αντιμετωπίζουμε εντονότατο πρόβλημα λειτουργίας. Επίσης ευχαριστούμε τον Διευθυντή του Κ.Υ Πυργίου, τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χίου και τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ που συνέβαλαν σε αυτή την ενέργεια.

                                                      Ο Διευθυντής ΚΥ Καρπάθου

                                                            Καμαράτος Αλέξιος

(26/2/2015)
 

Κατανέμουμε τις περιοχές ευθύνης των μονίμων υπαλλήλων, κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας,

  1. Νικέλλη Σαπφούς του Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Περιστερίου – μετακινημένης στο Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Περιστερίου.
  2. Κατσικαδάμου Ειρήνης του Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Αγίων Αναργύρων.
  3. Αθανασίου Ευθυμίας του Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Ελευσίνας.
  4. Μπάϊλα – Βάϊλα Βιργινίας του Π.Ε.Δ.Υ.– Μ.Υ. Καλλιθέας, μετακινημένης στη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και με διάθεση στο Π.Ε.Δ.Υ.– Κ.Υ. Βάρης, ως ακολούθως:

ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΝΙΚΕΛΛΗ ΣΑΠΦΩ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΜΠΑΪΛΑ-ΒΑΪΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

ΙΛΙΟΝ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΕΓΑΡΑ

ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΠΕΡΑΜΑ

 

ΖΕΦΥΡΙ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

   

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

   

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

   

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

     

ΚΑΜΙΝΙΑ

     

ΜΟΣΧΑΤΟ

     
 
(20/2/2015)
 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας, άγονες ή τουριστικές όπου το ΕΚΑΒ αδυνατεί να εξασφαλίσει συνεχείς και ποιοτικές υπηρεσίες καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, με τη διάθεση ικανού αριθμού εργαζομένων διασωστών και οδηγών, σε αυτές τις περιπτώσεις δύναται να συνδράμουν οι τοπικοί ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, με την διάθεση πόρων για τη στελέχωση ασθενοφόρων τα οποία θα συμπληρώνουν το διαθέσιμο στόλο του ΕΚΑΒ.

 (16/2/2015) 

Σας ενημερώνουμε ότι Υπεγράφησαν οι Ατομικές Πράξεις των Ιατρών και Οδοντιάτρων, οι οποίοι εντάχθηκαν σε μετατρεπόμενες θέσεις και κατατάχθηκαν σε βαθμούς του Ε.Σ.Υ., μετά από Αίτησή τους , Αξιολόγηση από το Πενταμελές Συμβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και των οποίων οι Υπηρεσιακοί Φάκελοι ήταν Ολοκληρωμένοι.

Η ένταξη και κατάταξη των ανωτέρω Ιατρών και Οδοντιάτρων ισχύει από 31/12/2014 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΑΑΔ 25913/35556/2-12-2014 – Απόφαση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου – η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3577 Β΄/31-12-2014.

 
(16/2/2015)

Στις 23/12/2014 υπογράφηκε μεταξύ 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου και ΟΤΕ Α.Ε. η Σύμβαση για την υλοποίηση του Έργου “ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ)ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ”.

Στις 6/2/2015 παραδόθηκε από τον Ανάδοχο το πρώτο Παραδοτέο, που αφορά την “Μελέτη Εφαρμογής”.

Το ως άνω Παραδοτέο εξετάζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Παραδοτέων(στο εξής εν συντομία ΕΠΠΠ).

Η επόμενη φάση υλοποίησης του Έργου – που αφορά την εγκατάσταση του Εξοπλισμού – θα ξεκινήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα μόλις η ΕΠΠΠ ολοκληρώσει τον σχετικό έλεγχο και προτείνει την παραλαβή του πρώτου Παραδοτέου. 

(4/2/2015)
 
(30/1/2015)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

pdfΟι_Επισκέπτριες_Υγείας_του_ΣΠΜΠ(Επιστολή προς την Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ).pdf

pdfΣΧΟΛΙΚΕΣ_ΜΟΝΑΔΕΣ_-_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_ΠΕΙΡΑΙΑ.pdf

Από 1/2/2015 επεκτείνεται το Πρόγραμμα και σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Πειραιά

 (23/1/2015)

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΩΝ Μ.Υ.

pdfΠΡΑΞΗ_ΓΙΑ_ΤΟ_ΩΡΑΡΙΟ_ΤΩΝ_ΙΑΤΡΩΝ_ΤΩΝ_ΜΟΝΑΔΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ.pdf

(23/1/2015)

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

pdfΕΝΑΡΞΗ_ΕΡΓΟΥ_ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ.pdf

 

(13-1-2015) 

Χορήγηση ειδικής άδεια απουσίας σε ιατρούς για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

docΕΓΓΡΑΦΟ

 
(7-1-2015)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΕΚΛΟΓΩΝ_ΥΣ_ΜΟΝΙΜΩΝ_ΚΑΙ_ΙΔΑΧ_2014.doc

docΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΚΛΟΓΩΝ_2014__ΙΔΑΧ.doc

docΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΚΛΟΓΩΝ_2014__ΤΕΛΙΚΟ.doc

docΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΚΛΟΓΩΝ_ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ_ΙΑΤΡΩΝ_2014.doc

 
2014

(30-12-2014)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

(19-12-2014)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.Α2γ/γ.π.ΟΙΚ.108132/12-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Π.Ε.ΔΥ.- ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-Π.Ε.Δ.Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ Γ.Ν. - Κ.Υ.

xlsΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

(15-12-2014)

Πρότυπα Πρακτικών Εφορευτικών Επιτροπών για τις Εκλογές για το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 2ης ΔΥΠΕ

docΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΙΔΑΧ

docΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι εφορευτικές επιτροπές παρακαλείσθε να αποστείλετε τα πρακτικά στα fax: 2132004211, 210 4212180 και ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή πχ doc) στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

(8-12-2014)

Γνωστοποιείται στους ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικούς ιατρούς), οι οποίοι επιθυμούν να διορισθούν σε Μονάδες των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα παρέχεται κατάλυμα και δωρεάν μετακίνηση από τα Κύθηρα στα Αντικύθηρα και αντίστροφα.

 

(28-11-2014)

 Όσοι ιατροί, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικοί γιατροί), επιθυμούν να διοριστούν στη Νήσο Ικαρία, ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, θα παρέχεται δωρεάν διαμονή και διατροφή.

 

(25-11-2014)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ψηφοδέλτια ΙΔΑΧ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Ανεξάρτητη Κίνηση Ιατρών ΙΔΑΧ ΠΕΔΥ ΒΔΥΠΕ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Ψηφοδέλτια Μόνιμοι

 docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κ.Υ.-Π.Ε.Δ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π.Φ.Υ.

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2ης Δ.Υ.ΠΕ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 

(25-11-2014)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

docΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

docΣΥΝΘΕΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ

xlsΜΕΛΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

docΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

docΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

(24-11-2014)

Στα Αγροτικά Ιατρεία της Καρπάθου παρέχεται δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα.

Διοίκηση 2ης ΔΥΠΕ

 (20-11-2014)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοίνωση Πινάκων Υποψηφίων Μονίμων και ΙΔΑΧ για το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

xlsxΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

xlsxΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΑ

   (31-10-2014)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Προκήρυξη εκλογής των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

docΚείμενο

Προκήρυξη εκλογής του αιρετού εκπροσώπου των ιατρών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αρμόδιο για πειθαρχικά θέματα ιατρών, της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

 docΚείμενο

Κοινοποίηση εκλογικού καταλόγου - Πρόσκληση για εκλογή εφορευτικής επιτροπής

docΚείμενο

 Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

 docΚείμενο

 (31-10-2014)

Διευκρινίσεις σε θέματα εισόδου πρόσβασης και παραμονής σκύλων βοηθείας οδηγού τυφλών, ή ατόμων με αναπηρίες και σκύλων θεραπείας σε χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

pdfΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ1γ/Γ.Π 90421/15-10-2014

  (23-10-2014)

Θέσεις πρακτικής άσκησης στις Μονάδες του ΠΕΔΥ της 2ηςΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου για τη δράση με αντικείμενο «Κατάρτιση Ανέργων σε θέματα Μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας»

xlsxΔιάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης στις Μονάδες του ΠΕΔΥ της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς& Αιγαίου

 (3-10-2014)

20141003 καταλυματα

(2-9-2014)

 Ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Αθανάσιος Παπαρούπας, θα επισκεφθεί τις νήσους ευθύνης μας, Πάτμο, Λειψούς. Κάλυμνο, Αγαθονήσι και Λέρο στο διάστημα 3/9/14 έως και 8/9/14.

Σκοπός των θεσμικών επαφών και συναντήσεων του κ. Διοικητή είναι σειρά συνεργασιών με θέμα την λειτουργία όλων των δομών Υγείας, αρμοδιότητός μας, η εφαρμογή των Αποφάσεων της Διοίκησης καθώς και η ανάδειξη των τοπικών επιμέρους θεμάτων.

φωτογραφία 2

  

(31.07.2014)

«Ενημέρωση επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας»

pdfΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.pdf

xlsΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.xls

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

2013


Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)», που στοχεύει στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών υγείας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Περισσότερες Πληροφορίες

docΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 (6-12-2013)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ.πρωτ. 28278/4-12-2013 του Διαγωνισμού για το  Έργο

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ)
ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»

pdfΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (11-10-2013)
 
Έκδοση Τελικού Πίνακα Διάθεσης Υπαλλήλων Φορέων Υπουργείου Υγείας υπ. αρ. 3/2013 Ανακοίνωση (Β΄ 2247)
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε ΕΔΩ
 
 
Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων

Προκήρυξη


Προκήρυξη επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων 

Ανακοίνωση Διοίκησης


Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ & ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές Νοσοκόμες & Νοσοκόμους

Ανακοίνωση

Αίτηση

ΝΕΟ!!! Εξετάσεις Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας
 
 
2012

 
 
2011

 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη