ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ
Π.Ε.Δ.Υ.
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ
Σας ενημερώνουμε ότι Υπεγράφησαν οι Ατομικές Πράξεις των Ιατρών και Οδοντιάτρων, οι οποίοι εντάχθηκαν σε μετατρεπόμενες θέσεις και κατατάχθηκαν σε βαθμούς του Ε.Σ.Υ., μετά από Αίτησή τους , Αξιολόγηση από το Πενταμελές Συμβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και των οποίων οι Υπηρεσιακοί Φάκελοι ήταν Ολοκληρωμένοι. Η ένταξη και κατάταξη των ανωτέρω Ιατρών και Οδοντιάτρων ισχύει από 31/12/2014 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΑΑΔ 25913/35556/2-12-2014 – Απόφαση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου – η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3577 Β΄/31-12-2014.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη